Kokoelma: Testerit

Laittomat päihteet voivat sisältää erilaisia jatkeaineita, tai ne saattavat olla kokonaan toista ainetta kuin myyjä väittää. Testaamalla aineen voidaan välttää terveyshaittoja tai jopa hengenvaarallisia tilanteita. Testereillä voidaan jäljittää yleisiä päihde- ja jatkeaineita.

Reagenssitesteillä voidaan määrittää joko tietyn aineen pitoisuus tai läsnäolo testattavassa aineessa. Parhaan tuloksen saat käyttämällä useaa eri jatketesteriä ja tarvittaessa myös puhtaustesteriä.


Ainetesterit haittojen vähentämiseen

Vastuuvapauslauseke: Seeds of Love haluaa tarjota välineitä laittomien päihteiden käyttöön liittyvien haittojen vähentämiseen, joita viranomaistahot eivät ole halukkaita tarjoamaan. Koska voimme tarjota ainoastaan testaustarvikkeet, emmekä pysty tarjoamaan testauspalvelua, jossa tulosten tulkinnasta vastaisi ammattilainen, tulee testituloksiin suhtautua aina viitteellisinä. Seeds of Love ei ota vastuuta testitulosten perusteella tehdyistä valinnoista tai toimista. Seeds of Love ei ota vastuuta testausvälineistön ja testiaineiden huolimattoman käsittelyn aiheuttamista vahingoista.